Paper Towns

Paper Towns Cover

Paper Towns

By John Green

Jian Duan/Tsai Fong Books, Paperback, 9789571042602, 334pp.

Publication Date: April 1, 2010

Description
Traditional Chinese edition of Paper Towns by John Green, a science fiction thriller. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.