Old Man's War

Old Man's War Cover

Old Man's War

By John Scalzi

Chen Xing/Tsai Fong Books, Paperback, 9789861775548, 320pp.

Publication Date: March 30, 2012