The Magic of Reality

The Magic of Reality Cover

The Magic of Reality

How We Know What's Really True?

By Richard Dawkins

Da Kuai Wen Hua/Tsai Fong Books, Paperback, 9789862133415, 268pp.

Publication Date: May 29, 2012