The Story of Beautiful Girl

The Story of Beautiful Girl Cover

The Story of Beautiful Girl

By Rachel Simon

Shang Zhou Chu Ban/Tsai Fong Books, Paperback, 9789862721209, 384pp.

Publication Date: March 4, 2012