Skip to main content
Cover for Onvrijwillige Hulpverlening

Onvrijwillige Hulpverlening

Moet DAT Nou? (Methodisch Werken)

L. J. Jagt

Paperback

List Price: 49.99*
* Individual store prices may vary.

Description

W anneer mensen van buitenaf zich met je leven bemoeien en willen dat je - onder hun (bege)leiding - verandert in een richting die zij a- geven, hoe reageer je dan? Maatschappelijk werkers dienen zich te - aliseren hoe potenti le cli nten op zo'n benadering kunnen reageren. Daar begint dit hoofdstuk mee. Twee reacties op ervaren inperking van vrijheid worden besproken: reactance en strategische zelfpresent atie . De maatschappelijk werker doet er verstandig aan deze uitingen van de cli nt te zien als reacties op de situatie en niet als kenmerken van de cli nt als persoon (4.2). Als de potenti le cli nt al wil meewerken aan verandering, dan zal dat in eerste instantie ingegeven zijn door de druk, aandrang of verwachte beloningen van buitenaf (extrinsieke motivatie ). Maatschappelijk w- kers vinden dat doorgaans een 'minder soort' motivatie, maar als sta- punt moet extrinsieke motivatie wel degelijk gewaardeerd worden. Soms is dat het enig haalbare, maar in veel gevallen kan van daaruit de - dikwijls lange weg - naar intrinsieke motivatie bewandeld worden, waarbij uiteindelijk het perspectief van de maatschappelijk werker en dat van de cli nt (ook wel buiten- en binnenperspectief genoemd) ten minste deels samenvallen (4.3). Op die weg moet gerekend worden op ambivalenties en regelmatige 'terugval' bij de cli nt: veranderingen in doen en laten van mensen voltrekken zich zelden in een rechte lijn. Hiermee rekenen laat voor werker en cli nt ruimte om te focussen op de kansen die in de situatie besloten liggen (4.4).

Bohn Stafleu Van Loghum, 9789031373789, 151pp.

Publication Date: April 27, 2010